3. Door wie worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Preventie en Veiligheid v.z.w. De vereniging is door de winkelier aangeduid als bijzonder gemachtigde voor het verwerken en het beheer van uw persoonsgegevens. Zij wordt als “verantwoordelijke voor de verwerking” in de zin van de Privacywet beschouwd. Dat wil zeggen dat u zich voor de uitoefening van de door de Privacywet toegekende rechten kunt richten tot Preventie & Veiligheid (zie vraag 9 en 10).

 

De medewerkers van Preventie & Veiligheid zijn aan de geheimhoudingsplicht gebonden en verwerken slechts persoonsgegevens voor zover zij daartoe gemachtigd zijn. Gepaste organisatorische en technische maatregelen worden genomen opdat uw persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt.