PRIVACYREGLEMENT PREVENTIE & VEILIGHEID

Preventie & Veiligheid vzw heeft als doel het verbeteren van de veiligheid en het voorkomen van onrechtmatig gedrag in kleine en grote winkels of winkelcentra. Zij behartigt in dit verband de belangen van haar leden en doet wetenschappelijk onderzoek naar gemeenschappelijke toepassingen van maatregelen die de veiligheid van de handelsactiviteiten in de vestigingen kan verhogen en onrechtmatig handelingen in de vestigingen kan voorkomen of verminderen.

Preventie & Veiligheid onderstreept dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van essentieel belang is. Tegelijk kunnen we er niet omheen dat winkeliers dagelijks het slachtoffer zijn van diefstallen of onrechtmatige handelingen in het algemeen. Hierdoor leiden zij zowel (im)materiële schade als financiële schade. Om hun rechten te kunnen vrijwaren worden door de benadeelde winkelier de persoonsgegevens van de verdachte verzameld, verwerkt en bewaard om aangifte van het misdrijf te kunnen doen en/of een burgerlijke rechtsvordering op te starten. Daarbij wordt een gestandaardiseerd vaststellingsformulier gebruikt. Dit vaststellingsformulier werd onderworpen aan het toezicht van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Op dit vaststellingsformulier worden slechts de persoonsgegevens verwerkt die de benadeelde winkelier nodig heeft om zijn rechten te kunnen vrijwaren en tegelijk om als informatie te kunnen dienen voor het opzetten van gerichte preventie maatregelen teneinde diefstal en ander onrechtmatige handelingen te voorkomen.

Dit privacyreglement omschrijft in welke context de persoonsgegevens worden verwerkt en de rechten van de betrokkenen. Om een optimale doorzichtigheid en toegankelijkheid te bekomen, is gekozen voor een systeem van vraag en antwoord.

1) Welke wet regelt het verwerken van persoonsgegevens?

2) Waarom worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

3) Door wie worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

4) Met welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

5) Welke gegevens worden verwerkt?

6) Wie zijn de bestemmelingen van mijn persoonsgegevens?

7) Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

8) Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

9) Bij wie en hoe kan ik mijn recht van inzage uitoefenen?

10) Heb ik een recht van verbetering?

11) Welke autoriteit controleert de rechtmatigheid van het verwerken van persoonsgegevens?

12) Andere vragen